"Mirotin Tisa" d.o.o.

Zanatski mlin prvog osnivača i vlasnika nemačkog industrijalca gosp. Mahnera tokom 160 godišnje tradicije prerastao je u moderni mlin za preradu kukuruza visokog tehničko-tehnološkog nivoa sa modernom opremom i vrhunskim kvalitetom proizvoda kapaciteta prerade 120 tona kukuruza za 24 časa.

Nakon Drugog svetskog rata mlin je promenio nekoliko organizacionih celina. Do 1985. godine prerađivao je isključivo pšenicu...

Kvalitet

„Mirotin-Tisa“ d.o.o. svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasniva na proizvodima od mlevenog kukuruza usaglašenim sa zahtevima korisnika, zahtevima zakona i  normativnih dokumenata koji se odnose na kvalitet i bezbednost proizvoda.

Orijentacija i cilj "Mirotin-Tisa" d.o.o. je da postane sinonim za kvalitet, bezbednost i higijensku ispravnost proizvoda na tržištu Srbije i zemalja u okruženju...