"Mirotin Tisa" doo

Savino Selo, Maršala Tita bb

tel/fax: +381 (0)21 720 915

tel: +381 (0)21 2700 938

e-mail: mirotintisa@mirotintisa.rs

direktor

mr Slobodan Daković
- lokal 14 -

otkup sirovine / nabavka / prodaja / uvoz / izvoz

dipl.ecc Dragoljub Karalić
- lokal 15 -

finansije i računovodstvo

Adrijana Žmukić
- lokal 13 -

rukovodilac kontrole kvaliteta i laboratorije

dipl.ing.hem Svetlana Demković
- lokal 16 -