Kukuruzna pivarska krupica

Proizvod čini usitnjeni endosperm ujednačeno žućkaste boje, svojstvenog ukusa, neutralnog mirisa koji je granuliran prema specifikaciji proizvoda, a može se prilagoditi zahtevu kupca. Namenjena je proizvodnji u pivarskoj industriji.

Pakovanje: Proizvod se isporučuje u rasutom stanju - rinfuzu. Proizvod može biti upakovan u PP vreće u količini od 50 kg.

Skladištenje: Proizvod se čuva u čistim prostorijama koje se mogu provetravati ili u specijalnim silosima za žita i brašno. Vreće sa upakovanim proizvodom se slažu unakrst u redove, i to zimi do 16 vreća, a leti do 10 vreća u visinu, tako da ima mesta za skladišno manipulisanje i ventilaciju.

Transport: Proizvod u rasutom stanju se transportuje u specijalnim kamionima - cisternama. Džakirani proizvod se transportuje u zatvorenim kamionima (prikolici).

Rok upotrebe: 6 meseci.