Kukuruzni konzumni griz

Proizvod čini usitnjeni endosperm ujednačeno žućkaste boje, svojstvenog ukusa, neutralnog mirisa, koji je granuliran prema specifikaciji proizvoda ili prema zahtevu kupca.

Pakovanje: Proizvod se pakuje u natron džakove od 50 kg. Džakovi su na euro paletama, zaštićeni streč folijom.

Skladištenje: Proizvod se čuva u čistim prostorijama koje se mogu provetravati. Vreće sa upakovanim proizvodom se slažu unakrst u redove, i to zimi do 16 vreća, a leti do 10 vreća u visinu, tako da ima mesta za skladišno manipulisanje i ventilaciju.

Transport: Džakirani proizvod se transportuje u zatvorenim kamionima (prikolici).

Rok upotrebe: 6 meseci.

Planirana upotreba: Neposredno u ishrani. Nema posebnih ograničenja za grupe korisnika sa posebnim potrebama.

Posebne napomene: Proizvod se pre korišćenja mora pripremiti.

Fizičko-hemijske karakteristike:
Sadržaj vode: max 15 %
Sadržaj masti: max 1 %
Sadržaj pepela: max 0,95 %
Kiselinski stepen: max 3
Sadržaj brašna: max 3 %
Granulacija na situ otvora: 0,80 mm ostatak max 40 %, 0,71 mm ostatak min 45 %, 0,60 mm ostatak max 15 %
Granulacija: Prema zahtevu kupca.

Mikrobiološke karakteristike su u skladu sa Pravilnikom o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu (Sl. list SRJ br. 26/93, 53/95 i 46/02).