Politika bezbednosti i kvaliteta hrane

„Mirotin-Tisa“ d.o.o. svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasniva na proizvodima od mlevenog kukuruza usaglašenim sa zahtevima korisnika, zahtevima zakona i  normativnih dokumenata koji se odnose na kvalitet i bezbednost proizvoda.

Orijentacija i cilj „Mirotin-Tisa“ d.o.o. je da postane sinonim za kvalitet, bezbednost i higijensku ispravnost proizvoda  na tržištu Srbije i zemalja u okruženju.

Ovaj cilj „Mirotin-Tisa“ d.o.o. ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšanjem sistema kvaliteta usaglašenim sa zahtevima standarda što obuhvata:

  • utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljenju potreba korisnika i sprovođenje mera za povećanje zadovoljstva korisnika,
  • efikasnu internu i eksternu komunikaciju
  • posvećenost svih zaposlenih u stalnom poboljšavanju standarda FSSC ver. 5
  • potrebu za obezbeđenjem kompetencija svih zaposlenih kako bi imali potrebnu sposobnost da implementiraju, kontrolišu i stalno poboljšavaju sistem za upravljanje bezbednošću hranom, sa osvrtom na Food Defence i Food Fraud prevencije koje se odnose na bezbednost hrane.
  • upravljanje bezbednošću proizvoda čineći ga zdravim i kvalitetnim po korisnika, ostvarenje liderske uloge rukovodstva,
  • aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima realizacije proizvoda radi ostvarivanja postavljenih ciljeva,
  • identifikaciju i menadžment procesima i resursima koji su potrebni za sprovođenje, održavanje i stalno poboljšanje primenjenih sistema,
  • stalno poboljšavanje kvaliteta proizvoda, stalnu modernizaciju opreme i obuku zaposlenih,
  • odlučivanja na osnovu analize podataka i informacija,
  • sprovođenje stalne i adekvatne komunikacije sa korisnicima (kako sa isporučiocima tako i sa kupcima) sa ciljem primene tekovina savremene tehnologije i prakse, što doprinosi proširenju poslovno-tehničke saradnje, po čemu smo prepoznatljivi i cenjeni na tržištu.

Kvalitet finalnih proizvoda obezbeđujemo pažljivim odabirom sirovina kao i primenom strogih merila kontrole kvaliteta tokom proizvodnog ciklusa. Ukoliko proizvod i pored očekivanja i preduzetih mera u proizvodnji ne odgovara zahtevima kvaliteta traži se rešenje za njegovu alternativnu primenu.

Očuvanje životne sredine je naš prioritet. Naš cilj je da poboljšamo proizvodne procese kako bismo upotrebu energetskih izvora i vode, kao i stvaranje otpadnih materija sveli na minimum. Poštovanjem načela o očuvanju životne sredine doprinosima zdravijem i kvalitetnijem životu.