"Mirotin Tisa" d.o.o. Savino Selo !

Zanatski mlin prvog osnivača i vlasnika nemačkog industrijalca gosp. Mahnera tokom 160 godišnje tradicije prerastao je u moderni mlin za preradu kukuruza visokog tehničko-tehnološkog nivoa sa modernom opremom i vrhunskim kvalitetom proizvoda kapaciteta prerade 120 tona kukuruza za 24 časa.

Nakon Drugog svetskog rata mlin je promenio nekoliko organizacionih celina. Do 1985. godine prerađivao je isključivo pšenicu. Iste godine je rekonstruisan i preuređen za preradu kukuruza ugradnjom kanadske opreme. Pošto je ta oprema tehničko-tehnološki zastarela za nove zahteve svetskog tržišta izvršena je rekonstrukcija 2003. godine, prema zahtevima moderne tehnologije i savremene prakse.

»Mirotin Tisa« - danas

Tokom tranzicije mlin je privatizovan u okviru kompanije MIROTIN DOO, i odmah izdvojen iz sistema kao samostalni pravni subjekat, MIROTIN-TISA Savino Selo, 2004. godine.

Pristupilo se temeljnoj rekonstrukciji, uvođenjem najsavremenije opreme po Bühlerovoj tehnologiji, kako bi se održao korak sa svetskim firmama, koje se bave ovom delatnošću. Praćenje sadržaja masnoće finalnih proizvoda vrši se NIRS-ovom metodom na INFRATEKU 1241 proizvodača FOSS - Švedska. Provera tačnosti rezultata sadržaja masnoće u pivarskoj krupici u odnosu na referentnu metodu po Soxhlet-u ispitana je u radu: »Comparison of The Reference Method and NIRS Baset Method for Determination of Fat Content in Corn Grits« i prezentirana na svetskom kongresu u San Francisku septembra 2006. g. Kompletno praćenje ispunjenosti zahteva kvaliteta ulaznih sirovina a takođe i finalnih proizvoda usklađeno sa zahtevima standarda FSSC 22000.